Učitelj joge za starejše 50 ur


 
Usposabljanje je namenjeno vsem učiteljem joge, ki bi radi poglobili in nadgradili svoje znanje na področju prilagojenih jogijskih tehnik v zrelem obdobju življenja in se usposobili za samostojno vodenje programa joge za starejše.

 

 

 Učitelj joge za starejše 50 ur

 

Joga šola POT JOGE v sodelovanju z z RYS Joga Do in Joga združenjem Slovenije
50 ur
2 vikenda
Pričetek: v letu 2018
Kraj: Ljubljana

 

Joga šola POT JOGE in RYS Joga Do sta registrirani pri Joga združenju Slovenije. Temeljni cilj in namen usposabljanja je pridobitev strokovne usposobljenosti za samostojno vodenje posebnega programa joge za starejše, ki zahteva poglobljena znanja in napredne jogijske tehnike. Naziv vam omogoča pridobitev kompetenc, s katerimi boste lahko organizirali in izvajali samostojen program joge za starejše za posameznike in skupine.

Program bo potekal med vikendi (sobota, nedelja) v Joga studiu Yoga Yama, Celovška 32, Ljubljana-Šiška.

 

Predmetnik usposabljanja:

∙ Telesne in duševne spremembe v starejšem obdobju: 10 ur
∙ Posebnosti programa joge pri nekaterih pogostih kroničnih obolenjih: 5 ur
∙ Strokovna in varna izvedba programa joge za starejše: 10 ur
∙ Prilagoditve asan in dihalnih tehnik v starejšem obdobju: 20 ur
∙ Tehnike sproščanja in meditacija v starejšem obdobju: 5

 

Pogoji za prijavo in dokazila:

∙ starost vsaj 18 let,
∙ končana najmanj 3 letna poklicna srednja šola,
∙ najmanj naziv Učitelj joge JZS 300 ali pridobljen naziv iste stopnje po primerljivem programu katere druge slovenske organizacije s področja joge, ki ima potrjen program pri SS RS za šport,
∙ predhodna redna vadba joge (vsaj 2 leti),
∙ izpolnjena prijavnica s splošno predstavitvijo,
(osebni podatki, predstavitev dosedanjih izkušenj na področju joge ter motivi za prijavo na usposabljanje),
∙ uspešno opravljen osebni razgovor.

Na usposabljanje bo sprejetih prvih 15 kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za vpis in po osebnem razgovoru predložili dokazila: kopijo ali fotografijo dokumenta z datumom rojstva, kopijo ali fotografijo spričevala, kopijo ali fotografijo diplome s pridobljenim nazivom učitelj joge na stopnji SD2, izpolnjen obrazec s pisnim dokazilom o predhodni redni vadbi, izpolnjen obrazec s prijavnico in splošno predstavitvijo (obrazce vam pošljemo na vaš elektronski naslov), vplačilo prvega obroka.


Pogoji za dokončanje usposabljanja:

∙ teoretični del izpita (pisno),
∙ praktični nastop (vodenje ure),
∙ seminarska naloga na izbrano temo.

Izpit se ocenjuje kot ″opravil″ in ″ni opravil″.

Pogoj za pridobitev diplome z nazivom Učitelj joge za starejše JZS 50 so opravljene vse izpitne obveznosti.

 

Trajanje programa: 50 ur, 2 vikenda

 

Cena programa: pišite nam za ceno

*Znižana cena velja ob enkratnem plačilu celotnega zneska pred začetkom usposabljanja.

Znesek je mogoče poravnati v 2 obrokih. Za rezervacijo mesta na usposabljanju je potrebno vplačilo prvega obroka. Za pridobitev diplome je poleg uspešno opravljenih vseh obveznosti potrebno celotno plačilo programa. Vplačila v primeru odpovedi ali prekinitve usposabljanja z vaše strani, ne vračamo.

 

Cena programa vsebuje:

∙ izvedbo celotnega programa usposabljanja,
∙ avtorsko izpitno literaturo v slovenščini.

Rok prijave je do zapolnitve mest. Rok plačila je zadnji delovni dan pred začetkom usposabljanja.

Predavateljici in nosilki predmetov sta Eva Hönn in Nataša Petavs.

EVA HÖNN  je izkušena registrirana joga učiteljica (IRJU, ERYT):
∙ leta 2009 je zaključila študij etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani z diplomskim delom Joga v objemu instant kulture,
∙ jogo poučuje v zaključenih skupinah na Filozofski fakulteti za študente in na Zavodu Janeza Levca za otroke z motnjami v duševnem razvoju,
∙ vodi redne programe jutranje joge v okviru RYS Joga Do.

NATAŠA PETAVS je izkušena registrirana joga učiteljica (IRJU, ERYT):
∙ je vodja programov usposabljanja pri Joga združenju Slovenije,
∙ diplomantka Fakultete za šport z nazivom organizator športno rekreativnih programov,
∙ jogo poučuje od 2008, do danes je vodila več kot 3000 ur programov joge.
∙ leta 2007 je soustanovila društvo POT, katerega namen je prispevati k zdravemu, kakovostnemu, srečnemu in uravnoteženemu vsakdanu posameznikov, ki se odločijo za notranjo spremembo.

 

 

 

 

 

3-krogci