Osnovni učiteljski tečaj joge


 
Tečaj je namenjen vsem, ki želite postati učitelji joge in tistim, ki želite poglobiti svoje znanje joge, osebnostno in duhovno rasti, a še ne razmišljate o poučevanju.

 

300-ur

 

 Osnovni učiteljski tečaj joge 300 ur

 

Joga šola POT JOGE v sodelovanju z Joga združenjem Slovenije
300 ur
11 vikendov
6 mesecev
Pričetek: 21. SEPTEMBER 2019
Kraj: Joga studio Yoga Yama, Celovška 32, Ljubljana

 

Ob prijavi do 15. junija je pridobljen naziv priznan na ravni Republike Slovenije s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport po starem Zakonu o športu, brez dodatnih obveznosti. 
 
Joga šola POT JOGE je registrirana pri Joga združenju Slovenije in pri mednarodni zvezi joge Yoga Alliance. Po opravljenem usposabljanju pridobite naziv Učitelj joge 300 ur, ki vam omogoča samostojno vodenje programov joge za posameznike in skupine, s poudarkom na hatha jogi, flow jogi in vinjasa jogi. 

Program bo potekal med vikendi (sobota, nedelja) v Joga studiu Yoga Yama, Celovška 32, Ljubljana-Šiška. Eden izmed vikendov bo organiziran v naravnem okolju in bo namenjen poglobljenemu jogijskemu učenju. En vikend bo potekal za vse registrirane šole JZS na skupni lokaciji v Ljubljani.

 

Predmetnik usposabljanja:

1. Splošni jogijski del usposabljanja: 35 ur Splošna anatomija in fiziologija (15 ur), jogijska kineziologija (8 ur), pregled zgodovine joge in klasičnih jogijskih besedil (12 ur).

2. Specialni jogijski del usposabljanja: 170 ur Asane (40 ur), pranajama (15 ur), meditacija in joga nidra (20 ur), osnove manter, muder, krij in band (10 ur), energetska anatomija (15 ur), filozofija joge, jogijska etika in joga kot življenjski slog (20 ur), principi statične in dinamične vadbe (20 ur), jogijska pedagogika (15 ur), učne delavnice (15 ur).

3. Splošni teoretični del usposabljanja: 25 ur Jogijska didaktika, management v jogi, osnove medicine in prve pomoči, osnove psihologije joge, osnove teorije in metodike vadbenega procesa.

4. Hospitacije: 70 ur

Pogoji za prijavo in dokazila:

∙ starost vsaj 18 let,
∙ končana najmanj 3 letna poklicna srednja šola,
∙ redna praksa joge, (če se usposabljanja udeležujete zaradi osebnega duhovnega napredka in ne nameravate začeti poučevati takoj, lahko diplomo naknadno pridobite v treh letih od vpisa in sproti dopolnite manjkajoča leta redne prakse),
∙ izpolnjena prijavnica s splošno predstavitvijo, (osebni podatki, predstavitev dosedanjih izkušenj na področju joge ter motivi za prijavo na usposabljanje – dokumente vam pošljemo na mail),
∙ uspešno opravljen osebni razgovor ob čaju.

Na usposabljanje bo sprejetih prvih 15 kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za vpis in po osebnem razgovoru predložili dokazila: kopijo ali fotografijo dokumenta z datumom rojstva, kopijo ali fotografijo spričevala, izpolnjen obrazec s pisnim dokazilom o predhodni redni vadbi in prijavnico s splošno predstavitvijo (obrazce vam pošljemo na vaš elektronski naslov), vplačilo prvega obroka.

Dokončanje usposabljanja:
∙ teoretični del izpita (pisno),
∙ praktični nastop (vodenje ure),
∙ seminarska naloga na izbrano temo,
∙ 70 ur hospitacij (prakse joge) pri učiteljih šole POT JOGE (v primeru, da niste iz Ljubljane, se individualno dogovorimo, kako boste obiskovali redne programe joge).

Izpit se ocenjuje kot ″opravil″ in ″ni opravil″. Pogoj za dokončanje usposabljanja so opravljene vse izpitne obveznosti.

Trajanje programa: 300 ur, 11 vikendov, 6 mesecev

Cena programa: 1.800 eur/1.600 eur*
*Znižana cena velja ob enkratnem plačilu celotnega zneska pred začetkom usposabljanja.

Znesek je mogoče poravnati v 2-4 obrokih. Za rezervacijo mesta na usposabljanju je potrebno vplačilo prvega obroka. Za pridobitev diplome je poleg uspešno opravljenih vseh obveznosti potrebno celotno plačilo programa. Vplačila v primeru odpovedi ali prekinitve usposabljanja z vaše strani, ne vračamo.

 

Cena programa vsebuje:

∙ izvedbo celotnega programa usposabljanja,
∙ avtorsko izpitno literaturo v slovenščini,
neomejen obisk programov joge v času trajanja usposabljanja.

Cena ne vključuje nastanitvenih stroškov vikenda v naravnem okolju.

Rok prijave je do zapolnitve mest. Rok vplačila je zadnji delovni dan pred začetkom usposabljanja.

Program usposabljanja omogoča pridobitev veljavne strokovne usposobljenosti v Republiki Sloveniji. Na vašo željo se lahko s pridobljeno diplomo registrirate pri svetovni joga zvezi Yoga Alliance in pridobite mednarodni naziv registered yoga teacher RYT 200, stroške registracije nosite sami.

ZAKAJ IZBRATI Joga šolo POT JOGE?
⭐️ za vaš napredek in razvoj skrbiva DVA vodilna učitelja, Dejan in Nataša, ki sva ves čas prisotna pri vseh vsebinah usposabljanja,
⭐️ posebne vsebine predavajo gostujoči predavatelji (anatomija in fiziologija, kineziologija, zgodovina joge, budistične meditacije),
⭐️ znanje pridobite tako s področja vodenja statičnih stilov (hatha, jin, creative, jutranja, meditativna joga) kot dinamičnih stilov (flow, vinjasa joga),
⭐️ s pridobljeno diplomo lahko poučujete jogo kjerkoli po svetu (joga šola Pot joge je registrirana pri svetovni zvezi joge Yoga Alliance),
⭐️ s pridobljeno diplomo se lahko registrirate pri Joga združenju Slovenije in pridobite državno diplomo na ravni Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport,
⭐️ vseh 300 ur v sklopu usposabljanja je kontaktnih, v stiku z učiteljema.

S ČIM Joga šola POT JOGE NAVDUŠUJE?
🎁 v času trajanja usposabljanja lahko neomejeno obiskujete redne programe joge po urniku (vsaj 60 praks joge vsak mesec),
🎁 poleg naših skupnih vikendov, znanje jogijske življenjske filozofije lahko poglabljate na torkovi jogi znanja (program jnana joga) z Dejanom in gostujočimi predavatelji,
🎁 progam je zasnovan tako, da ste takoj ob koncu usposabljanja sposobni začeti s poučevanjem začetnih skupin joge,
🎁 na triurni delavnici Joga klinika je vsakemu bodočemu učitelju dodeljen en vadeči z namenom poglabljanja občutka za telesno asistenco v položajih,
🎁 v drugi polovici usposabljanja lahko na vašo željo, pomagate vodilnemu učitelju pri nudenju asistenc v dodatnih osmih skupinah joge izven joga studia,
🎁 posebej oblikovan program petkove karma joge vam že v času usposabljanja omogoča, da si pridobite izkušnje na področju vodenja – z najino podporo organizirate in izvedete v našem joga studiu dobrodelno prakso joge na zbrano temo.

ZAKAJ JE NAJINA ŠOLA POSEBNA?
💗 prve štiri vikende usposabljanja sva zasnovala v smeri osebnostne rasti in razvoja, sedem vikendov je pedagoško naravnanih,
💗 v času usposabljanja sva vam na voljo za Osebno mentorstvo – skozi pogovor ob čaju ali na sprehodu vam pomagava prebroditi osebne izzive na poti.

Nosilca usposabljanja:

Ustanovitelja in voditelja Joga šole POT JOGE sta Dejan Žuna in Nataša Petavs, ki sta tudi nosilca programa usposabljanja.
Strokovni sodelavci so Tina Košir (zgodovina joge in klasična jogijska besedila), Mirza Tvrtković (anatomija, fiziologija, jogijska kineziologija), Ani Wangmo (budistične meditacije) ter drugi gostujoči predavatelji.

NATAŠA PETAVS je izkušena registrirana joga učiteljica (IRJU, ERYT):
∙ je vodja programov usposabljanja pri Joga združenju Slovenije,
∙ diplomantka Fakultete za šport z nazivom organizator športno rekreativnih programov,
∙ asistentka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Pedagoška enota za šport, področje joge,
∙ jogo poučuje od 2008, do danes je vodila več kot 3000 ur programov joge,
∙ soustanoviteljica Joga šole Pot joge in joga studi Yoga Yama. 

DEJAN ŽUNA je tantrik, mag, filozof, učitelj joge, meditator, popotnik, praktikant borilnih veščin, raziskovalec gibanja. Zanimajo ga filozofija duhovnosti, preučevanje duhovne literature, psihologija človeškega uma, meditacija. Rad organizira interaktivne pogovore na temo duhovnosti in izkustvene delavnice, vodi različne programe joge in usposablja bodoče učitelje.

 

 

 

 

3-krogci