Šola za učitelja joge 300 ur


Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želite postati učitelji joge in tistim, ki želite poglobiti svoje znanje joge, osebnostno in duhovno rasti, a še ne razmišljate o poučevanju.

 

 

Joga šola POT JOGE v sodelovanju z Joga združenjem Slovenije

300 ur
11 vikendov
Pričetek: 8. OKTOBER 2016
Kraj: Ljubljana

 

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želite postati učitelji joge in tistim, ki želite poglobiti svoje znanje joge, osebnostno in duhovno rasti, a še ne razmišljate o poučevanju.

Joga šola POT JOGE je registrirana pri Joga združenju Slovenije. Po opravljenem usposabljanju pridobite diplomo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in naziv Učitelj joge JZS 300 (strokovni delavec 2). Temeljni cilj in namen usposabljanja je pridobitev strokovne usposobljenosti za samostojno pedagoško delo na področju učenja joge rekreativnih športnikov vseh starosti. Naziv vam omogoča pridobitev kompetenc, s katerimi boste lahko organizirali in izvajali statične in dinamične stile joge za posameznike in skupine.

Program bo potekal med vikendi (sobota, nedelja) v Joga studiu Yoga Yama, Celovška 32, Ljubljana-Šiška. Eden izmed vikendov bo organiziran v naravnem okolju in bo namenjen poglobljenemu jogijskemu učenju. Splošni del usposabljanja v obsegu treh vikendov bo potekal za vse registrirane šole JZS na skupni lokaciji v Ljubljani.

 

Predmetnik usposabljanja:

1. Splošni jogijski del usposabljanja: 35 ur
Splošna anatomija in fiziologija (15 ur), jogijska kineziologija (8 ur), pregled zgodovine joge in klasičnih jogijskih besedil (12 ur).

2. Specialni jogijski del usposabljanja: 170 ur
Asane (40 ur), pranajama (15 ur), meditacija in joga nidra (20 ur), osnove manter, muder, krij in band (10 ur), energetska anatomija (15 ur), filozofija joge, jogijska etika in joga kot življenjski slog (20 ur), principi statične in dinamične vadbe (20 ur), jogijska didaktika in pedagogika (15 ur), učne delavnice (15 ur).

3. Splošni obvezni teoretični del usposabljanja: 25 ur
Osnove pedagogike in didaktike v športu, management v športu, osnove športne medicine in prve pomoči, osnove razvojne psihologije in psihologije v športu, osnove  teorije in metodike športnega treniranja.

4. Hospitacije: 70 ur


Pogoji za prijavo in dokazila:

∙ starost vsaj 18 let,
∙ končana najmanj 3 letna poklicna srednja šola,
∙ predhodna redna vadba joge (vsaj 1 leto),
∙ znanje angleškega jezika,
(vsa literatura potrebna za pridobitev naziva učitelj joge je v slovenskem jeziku, veliko literature, ki jo priporočamo, pa je v angleškem jeziku),
∙ izpolnjena prijavnica s splošno predstavitvijo,
(osebni podatki, predstavitev dosedanjih izkušenj na področju joge ter motivi za prijavo na usposabljanje),
∙ uspešno opravljen osebni razgovor.

Na usposabljanje bo sprejetih prvih 15 kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za vpis in po osebnem razgovoru predložili dokazila: kopijo ali fotografijo dokumenta z datumom rojstva, kopijo ali fotografijo spričevala, izpolnjen obrazec s pisnim dokazilom o predhodni redni vadbi in prijavnico s splošno predstavitvijo (obrazce vam pošljemo na vaš elektronski naslov), vplačilo prvega obroka.


Dokončanje usposabljanja:

∙ teoretični del izpita (pisno),
∙ praktični nastop (vodenje ure),
∙ seminarska naloga na izbrano temo,
∙ 70 ur hospitacij pri učiteljih šole POT JOGE (v primeru, da niste iz Ljubljane, se individualno dogovorimo, kako boste obiskovali redne programe joge).

Izpit se ocenjuje kot ″opravil″ in ″ni opravil″. Pogoj za dokončanje usposabljanja so opravljene vse izpitne obveznosti.

Trajanje programa: 300 ur, oktober – maj

Cena programa: 1.600 eur/1.500 eur*

*Znižana cena velja ob enkratnem plačilu celotnega zneska pred začetkom usposabljanja. Znesek je mogoče poravnati v 2-4 obrokih. Za rezervacijo mesta na usposabljanju je potrebno vplačilo prvega obroka. Za pridobitev diplome je poleg uspešno opravljenih vseh obveznosti potrebno celotno plačilo programa. Vplačila v primeru odpovedi ali prekinitve usposabljanja z vaše strani, ne vračamo.

 

Cena programa vsebuje:

∙ izvedbo celotnega programa usposabljanja,
∙ avtorsko izpitno literaturo v slovenščini,
∙ hospitacije pri učiteljih šole POT JOGE v času trajanja usposabljanja (eno vadbeno leto).

Cena ne vključuje nastanitvenih stroškov vikenda v naravnem okolju.

Rok prijave je do zapolnitve mest. Rok plačila je zadnji delovni dan pred začetkom usposabljanja.

Program usposabljanja omogoča pridobitev strokovne usposobljenosti na najvišji ravni v Republiki Sloveniji. Na vašo željo se lahko s pridobljeno diplomo registrirate pri ameriški joga zvezi Yoga Alliance in pridobite naziv registered yoga teacher RYT 200, stroške registracije nosite sami. Ustanovitelja in voditelja Joga šole POT JOGE sta Dejan Žuna in Nataša Petavs, ki je tudi vodja programa usposabljanja. Na usposabljanju sodelujejo strokovni sodelavci Tina Košir Mazi (zgodovina joge in klasična jogijska besedila), Mito Šinkovec, Katra Kodela in Alja Skrt (anatomija, fiziologija, jogijska kineziologija), Alenka Košorok Humar (zakonodaja) ter drugi.

NATAŠA PETAVS je izkušena registrirana joga učiteljica (IRJU, ERYT):
∙ je vodja programov usposabljanja pri Joga združenju Slovenije,
∙ diplomantka Fakultete za šport z nazivom organizator športno rekreativnih programov,
∙ jogo poučuje od 2008, do danes je vodila več kot 3000 ur programov joge.

DEJAN ŽUNA je tantrik, mag, filozof, učitelj joge, meditator, popotnik, praktikant borilnih veščin, raziskovalec gibanja. Zanimajo ga filozofija duhovnosti, preučevanje duhovne literature, psihologija človeškega uma, meditacija. Rad organizira interaktivne pogovore na temo duhovnosti in izkustvene delavnice, vodi različne programe joge in usposablja bodoče učitelje.