Joga mi nastavi ogledalo


Joga mi nastavi ogledalo.

V odsevu uzrem sebe v preteklosti, na videz drobne trenutke, ki so me pripeljali sem – v to točko življenja.

Nastavi mi ogledalo odnosa do sebe. Vseh sprememb, ki jih je skozi čas doživelo telo. Vseh prevzetih znanj, ki oblikujejo mojo podobo sveta. Vseh miselnih vzorcev, s katerimi krojim svojo prihodnost.

In, ko skozi meditacijo spoznam katera učenja so mi nudile različne situacije, koščki mozaika počasi najdejo svoja mesta v celotni sliki.

Ko se slika sestavi, sem tu. V sebi.