Aspekt Boga skozi oči jnani jogini


V vsakem najmanjšem delcu stvarjenja obstaja nekakšna inteligenca. Zdi se, kakor da bi bila vse od začetka stvarjenja na delu neka čudežna sila. Lahko jo imenujemo Sila, Energija, Inteligenca, Bistvo, Narava, Prisotnost, Notranji opazovalec, Ustvarjalni princip vesolja, Absolut, Vrhovno Bitje, Brahman, Jahve, Allah itd. Ta Inteligenca je Resnica, čista ljubezen. Utelešenje modrosti. Neodvisna. Nespremenljiva. Nedoumljiva. Vseprisotna. Vsemogočna. Polna večnosti, znanja in blaženosti. Praktikanti duhovne poti bhakti to silo imenujejo Bog.

Bog je en sam. Skupni imenovalec svetovnih religij in filozofij je čaščenje istega Boga skozi različne aspekte, koncepte in umske predstave o njem. Osebna oblika Boga ni ločena in različna od brezosebne oblike Boga le, da je Brahman kot Enost ali Absolut za človeški um preveč abstrakten, da bi lahko bil čaščen in ljubljen. Zato se pripadniki različnih poti bhakti odločijo za relativen aspekt Brahmana v obliki Ishta Devate, izbranega božanstva. Ishta Devata je najvišja manifestacija Absolutne Resničnosti oziroma najvišja oblika zaznave Absoluta s strani človeškega uma. Ljubezen praktikanta se namreč pretaka k Bogu v skladu z njegovo notranjo naravnanostjo