Prepletenost različnih poti joge


Praktikant lahko izbere različne poti s ciljem osvoboditve. Vsaka daje poudarke različnim metodam, navidezno nasprotnim, za dosego istega cilja. Medtem, ko je pot karma joge nesebično delovanje za dobro drugih, brez pričakovanja sadov svojih dejanj, pot jnana joge pridobivanje znanja, modrosti in razvoj intuicije, pot raja joge odmik čutov od predmetov materialne narave in umiritev miselnih vsebin, je pot bhakti joge popolna predaja Bogu s tem, ko um napolnimo z mislimi o njem.

Iskalec sebe vidi kot pogojeno zavest. Poti bhakti, karma in jnana joge mu pomagajo sprevideti, da je v resnici nepogojena zavest. Ko so um, intelekt in ego odstranjeni, se pogojena zavest spoji z nepogojeno čisto zavestjo. Pot bhakti joge praktikantu pomaga porušiti zid uma, pot jnana joge mu pomaga porušiti zid intelekta, pot karma joge mu pomaga porušiti zid ega. Ko je odstranjen katerikoli izmed treh so odstranjeni vsi trije, saj so narejeni iz iste snovi – misli. Kar ostane je čista zavest.

Delovanje, čutenje in intelekt so trije konji, ki usmerjajo kočijo telesa, srca in uma. Za dosego cilja morajo delovati v popolnem ravnovesju. Vzoren praktikant ima glavo Shankare, srce Buddhe in roke Janake.