Odpoved kot najmočnejše sredstvo duhovnega uresničenja


Najmočnejše sredstvo s katerim praktikant vstopi v kraljestvo osvoboditve je odpoved. S tem, ko praktikant odmakne svojo pozornost stran od predmetov materialne narave, se lahko prične proces obračanja navznoter.

Karma jogi se odpove sadovom svojih dejanj in se ne veže na rezultate svojega delovanja. Raja jogi si pridobi spoznanje svoje ločenosti od materialne narave, njene minljivosti in svoje večnosti. Jnana jogi z razumskim prepričanjem spozna, da je vsa trdna narava iluzija in prekine vso navezanost nanjo. Bhakti jogi se odpove užitkom čutil, intelekta in čustev v svoje sebične namene, da jih lahko usmeri k Bogu, preda višjemu namenu.

Resnični namen odpovedi je torej v tem, da se praktikant odpove želji, hrepenenju, sebičnosti, egoizmu in ne le materialni posesti, temveč občutku imeti in to nadomesti s preprosto biti.